TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Kas 50 jaar lid

Kas 50 jaar lid

Op zondag 6 februari 2011 vierden wij het 50-jarig lidmaatschap van Cor Kasteleijns en aan de jubilaris te zien en te horen, had hij het zeer naar zijn zin: een feestje in zijn eigen huis, met kinderen en kleinkinderen; met oude bekenden, nog oudere bekenden, en zeer oude bekenden; met mooie woorden en fijne cadeaus voor hem en zijn geliefde club.

Er was een vertegenwoordiger van NTTB-West (voorzitter Henk van Dam), er kwamen gasten van bevriende verenigingen (Spinmill, Wik, Pecos, Flamingo’s), er waren leden (Ton & Wil, Wim, Adrie, Rob, Jan-Pieter, Frank & Nettie, Frans), en oud-leden (Erwin Blom, Eduard & Ghislaine met klein grut, Wil Snabel, Gerard & Rita, Wilma met groot grut Willemijn, Marc & Maryan, (bijna) alle van Dammetjes, Gerben, Bert Tas, Sjaak van der Neut), er was een aquariumverzorger, twee oude dames (van wie een verdwaald), en natuurlijk was het bestuur aanwezig: Martin, Johannes, Coline, Arjo.

En in het middelpunt liet Kas zich tevreden fêteren, omringd door kinderen en kleinkinderen. Martin wees in zijn toespraak op de vormende invloed die de vereniging, en daarmee ook Kas (en Koos en Coen) op hem had gehad als junior, en hoe belangrijk jeugd andersom is voor een club; Kas verwelkomde in zijn dankwoord de vele oude bekenden en memoreerde dat hij altijd had geprobeerd de club groot te maken (hamerend, als vanouds, op RESULTAAT).

Zo werd het vanzelf gezellig. Wil was blij dat ze op tijd uit het ziekenhuis mocht om te komen, Eduard vertelde hoe zijn tafeltenniscarrière allengs op een lager pitje was gekomen, Ghislaine verloor met memory van haar kinderen, Rita deed Frank beeldend uit de doeken wat spinnen is (op de fiets), Elly verdween steeds naar de keuken met volle bladen voor een intiem moment met de industriële afwasmachine, Arjo, Johannes en Nettie speurden de leukste titels op in de boekenkast, Adrie deed net alsof hij níét al een dag te vroeg voor de deur had gestaan, het jongste redactielid zat aan moeders smartphone gekluisterd en zijn moeder vond bardienst opeens een stuk leuker dan ze zich herinnerde.

Na ruim twee uur, toen het al afgelopen was en Matthijs en Richard dus net aankwamen, werd het tijd voor de wilde plannen. Van oud-leden die verklaarden dat ze wel weer lid zouden worden, mits... Het plan van de dag: Het Klein TTVN Senioren Toernooi. De datum is al geprikt: zaterdag 7 mei. Martin regelt een ruimte, en Gerben (levert het bier), Marc (doet de bitterballen), en Maryan (slaat weer eens een batje stuk) komen spelen. Aangevuld met TTVN’ers, vanzelf. Meedoen? Meld je op dropshots@ttvn-nieuwkoop.nl.

Wie weet wat er van komt... Dat dacht Kas vijftig jaar geleden vast ook.