TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Contributie

Verslag ALV

apr 10, 2023
Afgelopen woensdag de 63e Algemene Ledenvergadering.
In totaal waren er 12 leden aanwezig. Eén meer dan vorig jaar. De vergadertafel was berekend op een groter aantal.

Een paar belangrijke punten:
Voorzitter Stefan was aftredend en niet herkiesbaar.
Gelukkig diende zich een opvolger aan in de persoon van Wander.
Hij nam de voorzittershamer over.

De afgelopen maand hebben wij 5 nieuwe leden mogen verwelkomen!
De contributie wordt met ingang van 2024 verhoogd met 10 euro per jaar.
De prijzen van de consumpties zijn inmiddels al verhoogd. Zie bord in de Bar.
Vincent gaat geen werkzaamheden meer verrichten inzake onderhoud zaal en keuken.
Iemand die al 52 jaar lid is en in al die jaren heel veel ander vrijwilligerswerk heeft verricht mag wel een keer stoppen.
Leden die in het nieuwe seizoen de schoonmaakcommissie willen versterken om eenmaal per 2 maanden onze accommodatie schoon te houden, zijn van harte welkom.