TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Nieuws

Ledental Tafeltennisbond in 2020 licht gedaald

jan 25, 2021
Nadat de jarenlange daling van het ledental van de Tafeltennisbond in 2019 tot stilstand kwam en er zelfs een lichte stijging te zien was, gooide Corona in 2020 roet in het eten. De sport stond lang stil en daarmee ook de werving van nieuwe leden. De uitstroom in 2020 was gelijk aan de uitstroom in 2019, maar zonder Corona was de uitstroom lager geweest.

De instroom heeft duidelijk nog meer te lijden gehad onder Corona: de sport lag stil en de instroom dus ook. Er kwamen ongeveer 1000 leden minder bij dan in 2019. Positief is dat de clubs toch nog 2500 nieuwe leden hebben verwelkomd in dit moeilijke jaar!

In 2020 werd gestart met 527 verenigingen. Er werd 1 nieuwe vereniging verwelkomd (TT Goes met 31 leden!), maar 13 verenigingen hebben zich opgeheven, of ze hebben het lidmaatschap van de NTTB opgezegd.

Ondanks de Corona-pandemie zijn toch nog 117 verenigingen in staat geweest een groei door te maken. In 2019 waren dit nog 203 verenigingen. 111 verenigingen wisten hun ledenstand op peil te houden (dit waren er 99 in 2019) en 299 verenigingen maakten een krimp door (225 in 2019).

De cijfers zijn op een rij gezet in een video die hier te bekijken is.