TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Nieuws

Nieuwe opzet competitie - vervolg

apr 15, 2017
Op maandag 13 maart was de themabijeenkomst ‘Toekomst afdelingscompetitie’. Er waren ruim dertig verenigingen en bijna zestig mensen aanwezig, wat wel aantoont dat de toekomst van de afdelingscompetitie veel mensen aan het hart gaat.
Na een introductie en een presentatie van de commissie CCW is er in groepen gediscussieerd over de voor- en nadelen van de gepresenteerde opties en over nieuwe en alternatieve ideeën. Deze zijn aansluitend door de groepen aan alle aanwezigen gepresenteerd.

Er zijn veel meningen en mogelijkheden naar voren gebracht die door het bestuur en de commissie CCW meegenomen zullen worden in het vervolgtraject. Het was echter ook duidelijk dat de aanwezigen een betere onderbouwing van de problematiek wensen, én de mogelijke oplossingen hiervoor.

Voor de komende Bondsraad, 25 maart, staat er een voorstel van het hoofdbestuur op de agenda om het Mullier instituut een onderzoek te laten doen naar de ‘Competitievoorkeuren NTTB’. Dit onderzoek zal echter maar beperkt antwoord geven op de vragen die er in West leven. Het afdelingsbestuur van West zal dan ook het hoofdbestuur vragen om bij dit onderzoek te mogen aansluiten om de specifiek voor West benodigde gegevens beschikbaar te krijgen.

De doorlooptijd van het onderzoek betekent ook dat het niet mogelijk is om op de ALV van 1 juni a.s. een voorstel klaar hebben voor de invulling van de afdelingscompetitie. Er zal dan natuurlijk wel verteld worden waar we staan en wat de verdere planning is.