TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Nieuws

Nieuwe opzet afdelingscompetitie

apr 2, 2017
Het aantal competitiespelers in afdeling West blijft gestaag afnemen. Zozeer zelfs dat de duocompetitie inmiddels al groter is dan de reguliere competitie (met 3 spelers). Uit onderzoek is gebleken dat het reguliere systeem niet meer aantrekkelijk wordt gevonden door een te lange speelduur en te weinig effectieve speeltijd.

In afdeling West kan je zowel in trio- als in duoteams spelen. Het organiseren van de reguliere competitie wordt steeds moeilijker omdat:
- het lastig wordt om reisafstanden beperkt houden (max. 30 minuten) als er minder teams meedoen
- spelers overstappen van de trio- naar de duocompetitie
- het aantal poules daalt, waardoor het niveau in alle klassen minder wordt
- het moeilijk is om spelers in te delen als die zowel in een trio- als in een duoteam mogen spelen
- vergrijzing

Kortom, om competitiespelen nog een beetje leuk te houden, moet het huidige stelsel op de schop. Uitgangspunten zijn:
- over 3 jaar wil afdeling West net zo veel competitiespelers hebben als nu
- verkorten van de wedstijdduur is een middel om dat te bereiken
- over 3 jaar is er één competitievorm voor de hele afdeling

Dit voorjaar komt er een voorstel dat wordt opgesteld in overleg met de leden. Vanaf 2018 zullen de eerste veranderingen zichtbaar worden. De afdeling ziet de volgende opties:
- hoogste klassen: systeem met 7 of 8 partijen
- regionale klassen: systeem met 5 of 7 partijen
- jeugdcompetitie: systeem met 5 of 7 partijen

Het systeem met 5 partijen is het huidige duo-systeem: in een team van 2 speel je 2 enkels en 1 dubbel. In het systeem van 7 partijen speel je in een team van 3; elke speler speelt 2 enkels en er wordt 1 dubbelpartij gespeeld. In een systeem van 8 partijen speel je ook in een team van 3: 1 speler speelt 3 enkels, de andere spelers 2 enkels en er is 1 dubbel.

Op 13 maart is er een discussieavond in Bleiswijk geweest. Op deze avond heeft men gepeild naar welke competitievorm (bovenstaande of nog andere alternatieven) de voorkeur uitgaat. Duidelijk is dat het systeem met 10 partijen binnen 3 jaar niet meer aangeboden zal worden.

Wordt vervolgd.