TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Nieuws

Nieuw bestuur NTTB West

dec 11, 2013
Op de afdelingsvergadering van de NTTB-West in juni 2013 is besloten dat het toen zittende afdelingsbestuur demissionair zou worden en dat er ad interim een nieuw bestuur aangesteld zou worden.

Nog tijdens de vergadering werd een selectie- en benoemingscommissie ingesteld, die na de zomervakantie drie personen heeft benaderd met het verzoek of zij dat bestuur zouden willen bemensen. Dit zijn Frans Muijzers (voorzitter), Luuk Sparreboom (secretaris) en Ben Cafferata (penningmeester).

Frans is een door de wol geverfde bestuurder in de sportwereld. Hoewel hij niet uit de tafeltenniswereld komt, is zijn kennis en ervaring (bijvoorbeeld als wethouder van sportzaken in Zoetermeer) zodanig, dat de afdeling daar direct van profiteert.
Luuk komt uit een tafeltennisgezin waarin zowel de breedtesport als de topsport aan de orde is. Ook zijn werkervaring (als zelfstandig ondernemer en als project- en ICT-manager) geeft hem een toegevoegde waarde aan dit bestuur.
Ben is al decennia actief binnen de tafeltenniswereld. Zijn werk- en bestuurlijke ervaring, alsmede zijn enorme netwerk binnen de tafeltenniswereld zijn meer dan welkom.

Het bestuur streeft naar een nauw en geregeld contact met de verenigingsbesturen. Kernbegrippen die daarbij gehanteerd worden, zijn: transparantie, ondersteunend aan de verenigingen,  redelijkheid en billijkheid, benaderbaar, zichtbaar, overleg. En: in het verleden verworven rechten geven geen garanties voor de toekomst.

In 2014 wordt het 'wat' en 'hoe' opgepakt. Het nieuwe bestuur is altijd bereikbaar via nttbwest@gmail.com.