TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Nieuws

DHW en APV

mrt 6, 2013
Op 31 januari is door de Nieuwkoopse gemeenteraad besloten om regels vast te stellen om alcoholverstrekkingen in sportkantines en andere paracommerciële inrichtingen te reguleren. Dit naar aanleiding van wijzigingen in de Drank en Horecawet die per 1 januari zijn ingegaan.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Nieuwkoop moest daarom aangepast worden. In de  bepaling wordt geregeld dat instellingen als verenigingen, clubhuizen en kerkgenootschappen 12 keer per jaar alcohol mogen verstrekken tijdens bijeenkomsten van leden en 4 keer tijdens bijeenkomsten van derden.

Voor sportverenigingen geldt een andere regeling en verandert er weinig. De modelbepaling van het NOC*NSF is zo geformuleerd dat  de bestaande situatie gehandhaafd kan blijven. Er zijn er bijvoorbeeld vaste schenktijden vastgelegd in lid 1 van de APV, en die kunnen worden verlengd in lid 2 als het gaat over verenigings- of wedstrijdactiviteiten die eindigen vlak voor of vlak na die vaste schenktijd. Soms geldt die verruiming  alleen voor wedstrijden, maar niet voor spelletjesavonden of verenigingsfeestjes.

Bijvoorbeeld: als de vaste schenktijd tot 24.00 uur is (lid 1), de verruiming 2 uur is (lid 2) en de laatste wedstrijd was om 23.00 uur afgelopen, dan mag er doorgeschonken worden tot 2 uur na beëindiging van de competitie: tot 01.00 uur dus. Eindigt de competitie om 00.30 uur, dan mag tot 02.30 worden doorgeschonken.