TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Nieuws

Contributie en automatische incasso

jun 11, 2012
Voor wie het machtigingsformulier nog niet heeft ingevuld en opgestuurd, hier een herinnering waarom het van belang is dat alsnog te doen.

De eerste reden is dat de vereniging nu te weinig zekerheid heeft over het saldo van de betaalrekening. Als de nota’s in maart worden verzonden, duurt het soms wel enkele maanden voordat al het geld binnen is. Een tweede reden is gemak voor u en uw penningmeester.

Welk bedrag wordt geïncasseerd?
Het totaal van de club- en bondscontributie wordt in twee delen geïncasseerd. Het jaarlijkse bedrag is afhankelijk van je lidmaatschap. De contributie kan jaarlijks automatisch worden verhoogd met het indexcijfer van het CBS, daarboven is toestemming nodig van de ledenvergadering.

Wanneer wordt er geïncasseerd?
De incasso zal twee keer per jaar worden uitgevoerd, in maart en in september. De bank schrijft de bedragen op de laatste dag van de maand af.