TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Nieuws

Controle!

nov 28, 2011
Mag ik even naar uw batje kijken? Dat kan binnenkort aan je gevraagd worden door een wildvreemde van de zogenaamde 'Racketcontrol Commissie' van de afdeling West. De NTTB heeft namelijk bepaald dat ook in  gewone NTTB-competitiewedstrijden en -toernooien batjes moeten worden gecontroleerd op het gebruik van lijmen met vluchtige bestanddelen en zo. Ook wordt gecheckt of het rubber dat erop zit, wel voldoet aan allerlei eisen. 

Rubbers zijn toegestaan als ze voorkomen op de meest recente rubberlijst van de NTTB (die je hier kunt vinden: http://www.nttb-west.nl/upload/docs/20111031-rubberlijstjuli-dec11.pdf) en geen (grote) beschadigingen vertonen die de tegenstander nadeel zouden kunnen opleveren.

Wat en waarom?
Kort samengevat bevatten de controles de volgende onderdelen:
- controle op verboden lijmsoorten,
- controle op toegestane, goedgekeurde rubbers,
- controle op significante beschadigingen op het rubber (≥ 2.0 mm),
- controle op juiste vlakheid van het rubber m.b.v. een vlaktemeter,
- controle op juiste dikte van het rubber m.b.v. een diktemeter.
De bedoeling is competitiespelers (meer) bewust te maken van het belang van een eerlijke en schone sport. De IOC en de NOC/NSF stellen deze eisen tegenwoordig aan de NTTB en andere sportbonden.

Waar en hoe?
Inmiddels zijn er vier controles ingepland, verspreid over de vier regio's in afdeling West. De uitverkoren verenigingen (in Zwijndrecht, Rotterdam, Leiden en Waddinxveen) zijn al op de hoogte gesteld. Alle spelers die op het moment van een controle uitkomen in een competitiewedstrijd van afdeling West van de NTTB, zijn verplicht om medewerking te verlenen. Een controle duurt niet langer dan vijf minuten, dus je hebt je batje ruimschoots voor je volgende wedstrijd weer terug.

Wat als?
De commissie zal alleen maatregelen nemen als spelers met niet-toegestane rubbers spelen en/of als hun rubbers grote beschadigingen vertonen. In die gevallen wordt je batje voor die avond ingenomen en mag je dus niet verder spelen met dat batje.
In dit eerste seizoen is het vooral de bedoeling de leden voor te lichten over de eisen die aan het materiaal gesteld worden en over de hiermee gepaard gaande controles. Daarom wordt ook alleen het spelen met niet toegestaan materiaal en/of grote beschadigingen aan het rubber aangepakt, want dit was op grond van het competitiereglement en de spelregels altijd al verboden.

Straks
Naar verwachting zullen er vanaf seizoen 2012-2013 onaangekondigd periodieke controles gaan plaatsvinden bij afdelingscompetitiewedstrijden, waarbij ook boetes zullen worden uitgedeeld aan spelers die niet aan een of meer van de gestelde eisen voldoen.