TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Nieuws

Eerste Nieuwkoopse Sportcafé, verslag

jun 11, 2011
Op dinsdag 17 mei 2011 was in sporthal De Vlijt in Zevenhoven het eerste Nieuwkoopse Sportcafé. Tijdens het Sportcafé wisselden sporters van alle Nieuwkoopse sportverenigingen met elkaar en de gemeente ideeën uit over sporten in Nieuwkoop en hoe het nog leuker, beter en toegankelijker kan worden.

Over het bereiken van nieuwe jeugdleden, het geven van meer bekendheid aan sportverenigingen en het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. Uit levendige discussies kwamen, zowel voor verenigingen als voor de gemeente, nuttige tips en ideeën voort. 

Aandacht!
Veel sportverenigingen zoeken naar manieren om hun sport en hun vereniging meer onder de aandacht te brengen. De gemeente gaat hiervoor een beter podium bieden.
Zo wordt de de digitale gemeentegids vernieuwd, verenigingen krijgen meer ruimte hun eigen verhaal te vertellen en zich te promoten. Ook wordt in het Nieuwkoops Nieuws een column opgeno­men, waarin steeds een andere (sport)vrijwilliger zijn/haar ver­haal kan vertellen. De pen wordt telkens doorgegeven aan een (sport)vrijwilliger uit een andere kern en een andere tak van sport. Over acties via de sociale media wordt nog nagedacht en in kleiner comité vergaderd.

Sportsnuffelweken
Tijdens het Sportcafé heeft de gemeente het idee voor Sportsnuffelwe­ken voorgelegd. Via de Sportsnuffelweken bieden sportverenigingen basis­schoolleerlingen korte introductiecursussen aan, om zo meer kinde­ren kennis te laten maken met hun sport. Sommige verenigingen doen het stimuleren van sport on­der kinderen liever zelf of besteden het uit aan hun sportbonden. Andere proberen nieuwe jeugdleden te werven via introductielessen tijdens de gymles. De Sportsnuffelweken kunnen best aansluiten bij de verschillende behoeften.

Het volgende Sportcafé
De aanwezige verenigingen en de gemeente waren enthousiast over het Sportcafé. In het najaar van 2011 zal er weer een bijeenkomst zijn.