TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwkoop, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446988.

Waarom deze verklaring?
Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Daarom leggen we in deze verklaring uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je hier vragen over, stel die dan aan een van de bestuursleden via secretaris@ttvn-nieuwkoop.nl.

Om welke gegevens gaat het?
Voor de ledenadministratie worden de volgende gegevens verzameld: je naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres.
Daarnaast staat je bondsnummer op de ledenlijst, weten we hoe lang je al lid bent, en of je wel of geen competitie speelt. Omdat je ook lid bent van de tafeltennisbond (de NTTB), heeft die al deze gegevens ook.

Als het goed is, heb je ook toestemming gegeven voor het automatisch incasseren van de contributie en daarvoor heb je je bankrekeningnummer opgegeven. Je banknummer staat niet op de ledenlijst.

Wie gebruikt deze gegevens en waarvoor?
Je gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn: om de ledenadministratie bij te houden en contributie te heffen; om informatie met je te delen of je uit te nodigen voor bijeenkomsten. De ledenadministrateur (meestal is dat de secretaris) houdt de ledenlijst bij; de penningmeester incasseert de contributie.

TTVN verstrekt jouw gegevens (behalve aan de NTTB) niet aan derden. De NTTB publiceert de persoonlijke resultaten van competitiespelers, en stuurt al haar leden regelmatig een e-mailnieuwsbrief. Uiteraard heeft de NTTB ook een eigen privacybeleid, dat vind je hier: https://www.nttb.nl/nieuws/privacyverklaring-nttb-gepubliceerd.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
In principe worden je gegevens bewaard totdat je je lidmaatschap opzegt. Sommige gegevens bewaren we iets langer, en die bewaartermijn kan per doel verschillen. Misschien hebben we nog contributie van je tegoed, of willen we je nog eens kunnen uitnodigen voor een reünie. Dit opslaan doen we alleen digitaal.

Website en beeldmateriaal
Onze website (www.ttvn-nieuwkoop.nl) biedt informatie over de vereniging en verenigingsactiviteiten, bestemd voor leden en andere belangstellenden. De inhoud bepalen we zelf; de hosting gebeurt bij een externe partij.
Soms worden er tijdens clubactiviteiten foto's of filmpjes gemaakt die dan op de website worden gezet. Als je niet wilt dat er afbeeldingen van jou op de website staan, kan je dat laten weten aan een van de bestuursleden via secretaris@ttvn-nieuwkoop.nl.

Wat zijn mijn rechten als TTVN-lid?
Je hebt altijd het recht jouw gegevens in te zien, je kunt ons vragen om fouten te verbeteren, en je kunt ons vragen jouw gegevens te verwijderen (na beëindiging van je lidmaatschap). Als je een dergelijk verzoek hebt, of een klacht, of als je nog vragen hebt over deze verklaring, wend je dan tot een van de bestuursleden via secretaris@ttvn-nieuwkoop.nl.