Categories: General
      Date: sep 15, 2021
     Title: Jubilaris gehuldigd!
Gisteren heeft de voorzitter de herinnering en het cadeau overhandigd aan de jubilaris die verhinderd was tijdens de ALV.

Jan Pieter, van harte gefeliciteerd met je 25-jarig lidmaatschap van TTVN!