Categories: General
      Date: okt 28, 2011
     Title: Tweede Nieuwkoopse Sportcafé
Op maandag 28 november organiseert de gemeente Nieuwkoop voor de tweede keer het Nieuwkoopse Sportcafé. Het eerste Sportcafé in mei van dit jaar werd ervaren als een succesvolle avond met veel nuttige discussies en enthousiaste verhalen. Iedereen die zich betrokken voelt bij de georganiseerde sport in Nieuwkoop, is uitgenodigd.


Waar is het Sportcafé?
Het tweede Nieuwkoopse Sportcafé wordt georganiseerd in Sporthal De Vlijt in Zevenhoven, op maandag 28 november, van 20.00 - 21.30 (zaal open: 19.30).

Wat is een Sportcafé?
Het Sportcafé is een discussiebijeenkomst waar alle inwoners van Nieuwkoop die betrokken zijn bij sport in de gemeente, samen met de gemeente ideeën kunnen uitwisselen over allerlei sportonderwerpen.

Waarom organiseert de gemeente een Sportcafé?
Door samen ideeën en ervaringen uit te wisselen, profiteren we van elkaars kennis en kunde. Zo kan het sportbeleid beter afgestemd worden op de wensen en behoeften van de Nieuwkoopse sporters. Daarom hoort de gemeente graag wat die wensen en behoeften zijn, en wil ze op haar beurt haar plannen op het gebied van sportstimulering voorleggen.

Wie is er welkom tijdens het Sportcafé?
Iedereen met interesse in sport is welkom om mee te praten en te denken. Bestuurders en leden van sportverenigingen en sportscholen, docenten bewegingsonderwijs, maar ook inwoners die ideeën hebben over sport in de gemeente Nieuwkoop.

Onderwerpen van gesprek
Tijdens het Sportcafé moeten onderwerpen aan de orde komen die leven bij de Nieuwkoopse sporter. Is er een onderwerp dat je graag met andere sporters en de gemeente wilt bespreken, meld dit dan aan voor de agenda bij Rianne Klinkert, via telefoonnummer 14 0172 of info@nieuwkoop.nl.